Tài Liệu

Các thuộc tính nội tại của nhôm được ứng dụng trong xây dựng


Hàng năm có khoảng 300.0000.000 m2 mặt dựng nhôm kính được xây dựng tại khu vực thành phố Hà Nội. Phần lớn của tổng số đó có thể được tìm thấy trên mái nhà bằng nhôm, lam chắn nắng và hệ thống tường được sử dụng trên các tòa nhà thương mại. Các thuộc tính nội tại của nhôm đóng góp rất nhiều để sử dụng trong các ứng dụng này.

Xem tiếp...