Tuyển dụng

Đào tạo và dạy nghề

Nhận dạy nghề cho các học viên muốn xây dựng có định hướng phát triển nghề nghiệp tại Công Ty Năm Tuyết, mọi học viên khi ra trường đều có những kỹ năng về cơ khí, khả năng chế tạo máy móc

Xem tiếp...